Klicka här för utskriftsversion av facit


Hjälp?

   Hjälp?

   Hjälp?

   Hjälp?

Hjälp? a) och b)      Hjälp? c)

   Hjälp?

   Hjälp?

   Hjälp?

   Hjälp?

   Hjälp?

   Hjälp?

   Hjälp?

   Hjälp?

   Hjälp?

   Hjälp?

   Hjälp?

   Hjälp?